Pro koncové uživatele

JAK ZASTAVIT KONDENZACI NA OKNECH

Ke kondenzaci vlhkosti na oknech může docházet jak v nových bytech, tak ve vilách ve viktoriánském stylu. Je důležité se s kondenzací vypořádat, když k ní dojde – a zohlednit ji již při plánování nové stavby -, abyste ušetřili značné náklady. Společnost Dakea, odborník na střešní okna a střešní světlíky, má všechny informace o tom, jak zabránit kondenzaci na oknech.

CO ZPŮSOBUJE KONDENZACI NA OKNECH?

Voda se ve vzduchu vždy vyskytuje ve formě plynu, tedy jako vodní pára. Ke kondenzaci vody na oknech dochází, když se voda změní na kapalinu. Pokud je ve vzduchu více vlhkosti, je pravděpodobnější, že bude na oknech kondenzovat, a pokud je sklo na oknech obzvláště studené, je to také pravděpodobnější.

Dva hlavní faktory, které způsobují kondenzaci na oknech, jsou:

 1. vlhkost vzduchu (příliš vysoká)
 2. teplota při výplních stavebních otvorů, jako jsou okna (příliš nízká)

Když se tyto podmínky spojí a dosáhnou tzv. rosného bodu, dochází ke kondenzaci.

Kolik vlhkosti je v ovzduší

Složení typického ovzduší je znázorněno na tomto diagramu. Vodní pára v ovzduší patří do kategorie JINÉ a tvoří 0,2-4 % vzduchu. Mezi další plyny v této kategorii patří vzácné plyny, jako je helium, běžné plyny, jako je metan, vodík, oxid a oxid dusný, jiné částice, jako je půdní prach a mikroorganismy, a látky pocházející z lidské činnosti, jako jsou prachové částice z oblečení.

A pie chart showing moisture in the air

V podmínkách, ve kterých běžně žijeme, množství vodní páry v ovzduší závisí především na teplotě vzduchu. Teplejší vzduch absorbuje více vody než studený vzduch. To znamená, že v 1 m³ vzduchu o teplotě 20°C je maximální objem vody 17,3 g/m³. Na druhou stranu, když ohřejeme 1m³ vzduchu na 30°C, vzduch absorbuje mnohem více vody, a to dokonce 31,9 g/m³.

V každodenní praxi to znamená, že kondenzace vody na oknech se zhorší, pokud je vzduch studený a nedokáže pojmout tolik vody. Nebo to může představovat problém, pokud jsou nároky týkající se vstřebání vodní páry do vzduchu příliš vysoké, například vařící voda při vaření nebo pára vznikající při sprchování. Toto je příklad dvou místností (kuchyně a koupelny), kde lidská činnost zvyšuje riziko kondenzace vlhkosti vzduchu.

I v prostředí, kde lze jen málo omezit základní činnosti, které způsobují zvýšení vlhkosti ovzduší, existují řešení, jak snížit kondenzaci vlhkosti na oknech v kuchyni a koupelně.

TEPLOTA

Jak již bylo zmíněno, teplota hraje velkou roli v příčinách kondenzace na oknech. Můžete si všimnout, že kondenzace na oknech je mnohem častější v chladnějších měsících, například na podzim a v zimě.

Kondenzace je proces, při kterém se plynná vodní pára ochlazuje a stává se z ní kapalná voda. To znamená, že teplý vzduch, který obsahuje vlhkost, musí přijít do kontaktu s něčím, co ho ochladí. V chladnějších měsících má sklo oken mnohem nižší teplotu. Stačí, aby při kontaktu vzduchu s oknem došlo ke kondenzaci vlhkosti, která je ve vzduchu přítomna.

Tyto dva faktory, vlhkost vzduchu a teplota, přímo ovlivňují rosný bod a způsobují kondenzaci. Kontrola vlhkosti vzduchu a teploty umožňuje snížit kondenzaci.

VĚTRÁNÍ A KONDENZACE OKEN

 

Vlhkost vzduchu v budově je příliš vysoká, pokud neexistuje gravitační větrání (neboli "pasivní větrání") nebo funguje neefektivně. Tam, kde není v místnosti účinné větrání, se vzduch spotřebovávaný uživateli při životních procesech (dýchání, vaření, mytí atd.) stává stále vlhčím a nakonec kondenzuje. Vzduch začne zvlhčovat stěny, a to zejména v rozích, místech v blízkosti dveří a oken. Po nějaké době se v těchto místech začnou objevovat plísně a houby.

 

Pro zajímavost, 4 běžní uživatelé v typické domácnosti vyprodukují za 24 hodin 10 až 15 litrů vody! To dokazuje, jak důležité je účinné větrání v domě, které tuto vlhkost kontroluje.

 

Při účinném větrání se použitý vzduch vyfukuje ven a do místnosti se dostává čerstvý vzduch. Čerstvý vzduch obsahuje více kyslíku a je chladnější, což znamená, že při ohřevu bude schopen absorbovat novou vlhkost vznikající v domě, která bude následně vyfoukána ventilačním systémem.

Two side by side open roof windows in a bathroom

Identifikace špatné ventilace

 

Nedostatečně účinné větrání se obvykle pozná podle toho, že se na vnitřním povrchu vnějších obkladů objevuje kondenzace. Je to způsobeno tím, že tlak vzduchu uvnitř budovy je vyšší než tlak venku. V této situaci ohřátý vzduch hledá mezery, do kterých by se mohl rozšířit, a pokud větrání nefunguje, uniká okenním difuzorem.

 

Difuzor, jak název napovídá, slouží k získávání čerstvého vzduchu zvenčí, ale to funguje pouze v případě, že máte účinný gravitační ventilační systém. Difuzor není náhradou gravitačního větrání; jeho účelem je přivádět čerstvý vzduch zvenčí do místnosti se zavřeným oknem. U difuzoru by měl být jediný směr pohybu vzduchu zvenčí do vnitřku místnosti, ale při špatném větrání si vzduch vynutí, aby fungoval obráceně. To se projeví kondenzací na vnějším obložení budovy (viz obrázek).

Condensation on external cladding

ZLEPŠENÍ VENTILACE PROTI KONDENZACI

V této situaci je třeba v domě doplnit lepší ventilační systémy. To je často nejvhodnější provést ve spojení s dalšími řešeními kondenzace oken, aby se maximalizovala účinnost.

Tam, kde již gravitační ventilace existuje, ale větrání je přesto třeba zlepšit, by měl být na komín domu instalován ventilační zesilovač.

DALŠÍ PŘÍČINY KONDENZACE

Ke kondenzaci na okně nebo jiné stavební části může dojít také tehdy, když:

 • pod dělicí stěnou není topení
 • sádrokartonová deska je nesprávně umístěna pod oknem nebo nad ním
 • místnost je celkově nedostatečně vytápěná

Pokud je místnost nedostatečně vytápěná, dochází k nadměrnému nasycení vodní párou, protože vzduch pojme méně vlhkosti. Vlhkost v nevytápěné místnosti bude již o něco vyšší než v normální místnosti. Když se pak vnitřní vzduch dostane do kontaktu s chladným povrchem bariéry, jako je například okenní tabule, dochází k nadměrné kondenzaci.

V případě dlouhodobých mrazů a absence topení pod oknem se vnitřní okenní tabule začne postupně ochlazovat a navíc ochlazuje vzduch ve svém okolí. Ochlazováním vzduchu v okolí okna začne kondenzovat voda ve vzduchu.

Špatně namontované sádrokartonové desky mohou způsobovat problémy s izolací, a to v návaznosti na případné vlhnutí ostění. Tím se samotná místnost a příčky stávají chladnějšími, což zvyšuje riziko kondenzace.

Effect of ventilation on condensation

ŘEŠENÍ PRO ZASTAVENÍ KONDENZACE VLHKOSTI NA OKNECH

Z výše uvedených bodů vyplývá, že některé klíčové způsoby, jak zastavit kondenzaci na oknech, jsou:

 • Zajištění dobrého systému ventilace
 • Udržování teploty v místnostech zajištěním dobré izolace
 • Přidání topných těles pod příčky

Existují také opatření, která mohou podniknout obyvatelé domů, aby snížili kondenzaci:

 • Sušit prádlo venku nebo používat sušičku, pokud je to možné
 • Otevřít okna v místnostech, kde dochází ke kondenzaci, alespoň na 10 minut denně
 • Používat termostat, aby v domě byla udržována stálá teplota

Existují však i další řešení, jak kondenzaci na oknech zastavit a předcházet jí:

Ve výše uvedených případech je nejlepším řešením oprava nesprávně osazených sádrokartonových desek nebo nesprávně zvoleného vytápění a přidání dalších topných těles v závislosti na možnostech nemovitosti.

Okna

 

Kondenzace na oknech není přímou závadou samotného okna, ale příznakem nesprávného užívání místnosti, konstrukčních nebo stavebních chyb (nebo jejich kombinací). Nekvalitní okna nebo jejich montáž však mohou mít vliv na větrání a izolaci místnosti, což vede k problémům s kondenzací. Proto by se kvalita oken měla zohlednit při řešení problémů s kondenzací nebo při navrhování staveb s menším rizikem kondenzace.

 

Například u starších domů, které mají stále ještě jednotabulová skla, je třeba usilovat o výměnu těchto oken za okna s dvojsklem. Tím by se měla zlepšit izolace v domě, což usnadní udržování tepla a tím sníží kondenzaci.

Window with condensation

STŘEŠNÍ OKNA

Montáž střešního okna může výrazně snížit riziko kondenzace, zejména v kuchyních a koupelnách. Střešní okna poskytují dodatečný zdroj světla, a pokud zvolíte správné střešní okno, je u nich riziko vzniku problémů s kondenzací nižší než u standardních oken. Hledejte:

 • Odolnost proti vlhkosti – tato přidaná vlastnost řeší problémy, které vznikají ve vlhkém prostředí kuchyní a koupelen, což snižuje riziko kondenzace.
 • Trojsklo – okna se třemi skly mají lepší hodnotu U, která snižuje tepelné ztráty a usnadňuje udržení tepla v místnosti.
 • Vylepšená izolační konstrukce – mezi skly se používá například plynný argon. Udržování tepla v místnosti snižuje riziko kondenzace.
 • PVC rámy – na rozdíl od dřevěných rámů je PVC mnohem odolnější proti plísním, které mohou vznikat v prostředí s vysokou vlhkostí.

Vyzkoušejte řadu střešních oken Dakea Better Energy z PVC, která zahrnují všechny výše uvedené vlastnosti a jsou ideální při prevenci kondenzace v kuchyních a koupelnách.

PVC window to reduce condensation

ZLEPŠENÍ VĚTRÁNÍ

Vzduchové průduchy jsou nezbytnou součástí každého mechanického ventilačního systému. Jejich instalace v domech umožňuje odvádět vzduch z místnosti do větracího systému. Lze je nastavit podle konkrétních požadavků na větrání budovy.

Stojí za zmínku, že pokud nemáte v kuchyni nebo koupelně systém odsávání, bude to mít velký význam. Jejich instalace může stat okolo 12 tisíc korun, ale pomáhají odvádět vzduch plný vlhkosti, který vzniká v důsledku vaření nebo sprchování, a nahrazovat jej čerstvým vzduchem.

Nad okna lze přidat okenní větrací otvory, které umožní pohyb vzduchu v místnosti a zabrání kondenzaci vlhkosti na okenních tabulích.

Do místností, které se potýkají se špatným větráním, lze namontovat vzduchové tvárnice. Jedná se o cihly, které umožňují pohyb vzduchu, aby se zlepšil gravitační systém ventilace.

Otevíratelná střešní okna umožňují únik vzduchu se zvýšenou vlhkostí (protože teplý vzduch bohatý na vlhkost bude stoupat výše do místnosti) a zlepšují větrání.

Při přestavbách podkroví nebo půdních vestaveb lze kromě otevíratelných střešních oken instalovat také větrací střešní tašky nebo podhledy, které podporují pohyb vzduchu v místnosti. U půdních vestaveb je často vysoké riziko vzniku plísní v důsledku kondenzace, protože je lze obtížně izolovat a větrat. Při výstavbě nebo přestavbě těchto místností je zásadní zajistit dobrý systém ventilace.

Kondenzace může vznikat a vyskytovat se také v chladných i teplých podkrovních místnostech. Pokud se vás to týká, přečtěte si náš dnešní článek o tom, jak izolovat podkroví.

Jste-li stavitelem domu nebo montážníkem oken, seznamte se blíže s kvalitními střešními okny a světlíky Dakea. Máme fantastický sortiment včetně oken ideálních pro boj s kondenzací. Pokud jste majitel domu a hledáte pomoc, obraťte se na místního prodejce.

Související články

Pro koncové uživatele okna dachowe do salonu

JAK IZOLOVAT PODKROVNÍ MÍSTNOST

Před příchodem zimy přijde vhod osvojení si základů toho, jak izolovat podkrovní místnosti, díky čemuž si t... Přečtěte si více

Pro koncové uživatele A house builder installing a window

5 KLÍČOVÝCH VLASTNOSTÍ STŘEŠNÍCH OKEN PRO STAVITELE DOMŮ

Pro Vás, profesionální stavitele domů, je nezbytné, abyste pro své zákazníky získali co nejkvalitnější prod... Přečtěte si více

ODEBÍREJTE NÁŠ ZPRAVODAJ

Jste profesionální střechařský řemeslník, zhotivitel nebo stavebník? Přihlašte se k odběru našeho zpravodaje ještě dnes a buďte prvním, kdo uslyší o našich novinkách v sortimentu, o kampaních na podporu prodeje a o jedinečných nabídkách.