Nejčastěji kladené otázky

ZDE NAJDETE NÁVOD JAK NAPLÁNOVAT MONTÁŽ STŘEŠNÍHO OKNA, JAK JEJ NÁSLEDNĚ ZAREGISTROVAT, ABYSTE ZÍSKALI NEJDELŠÍ ZÁRUKU NA TRHU, A DÁLE NĚKOLIK POKYNŮ OHLEDNĚ TOHO, JAK TUTO ZÁRUKU UDRŽET.

STEJNÁ PLOCHA OKEN = VÍCE DENNÍHO SVĚTLA

Pří použití jednoho střešního okna bude přírodním světlem osvětleno přibližně 46% místnosti. Pří použití dvou menších střešních oken, jež mají v součtu stejnou prosklenou plochu, bude přírodním světlem osvětleno přibližně 48% místnosti.

Pří použití čtyř menších rovnoměrně rozmístěných střešních oken, jež mají v součtu stejnou prosklenou plochu, bude přírodním světlem osvětleno přibližně 65% místnosti!

SPRÁVNÝ TVAR OSTĚNÍ OKNA PRO MAXIMALIZACI SVĚTLA

Pro dosažení nejlepšího prostupu světla do místnosti je zapotřebí upravit ostění kolem střešního okna tak, aby pod oknem byl zbudováno svisle a nad oknem vodorovně.

SPRÁVNÝ TVAR OSTĚNÍ OKNA PRO SPRÁVNOU CIRKULACI TEPLA

Špatný tvar ostění zabraňuje správnému proudění teplého vzduchu a vytváří tak riziko kondenzace. Je-li tvar ostění správný, teplý vzduch bude plynule cirkulovat místností.

MONTÁŽ STŘEŠNÍHO OKNA NA KROKEVNÍ KONSTRUKCI

Než začnete vybírat střešní okna, věnujte nejprve pozornost zachování celistvé bezpečnosti a spolehlivosti střešní konstrukce. Střešní okna se dají osadit do většiny střech i když tato operace někdy představuje nutnost zásahu do soustavy krovů. V takových případech je nutno zvolit takové řešení, které nebude mít negativní dopad na statiku střešní konstrukce. Máte-li tedy jakékoliv pochybnosti ohledně toho, kterou část krovu lze kvůli montáži střešního okna upravit nebo odstranit a případně jakým způsobem, přerušte tento zásah a obraťte se na odborníky.

PLÁNOVÁNÍ STŘEŠNÍHO OKNA Z HLEDISKA OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTI

Před zakoupením střešního okna důkladně zanalyzujte vnitřní a vnější dispozice nemovitosti, stávající a zamýšlené výsledné osvětlení místnosti. Pro získaní maximálního přívodu denního světla je třeba zohlednit následující faktory:

  • Rozměry střešních oken
  • Počet střešních oken
  • Umístění střešních oken
  • Tvar ostění střešních oken
  • Stejná plocha oken zaručí více přírodního světla! Větším oknem projde více denního světla. Stejný objem světla však nabídne i několik menších oken, ale jejích výsledný dojem bude výrazně účinnější.

VNĚJŠÍ VZHLED DOMU

Především se musí určit poloha střešních oken vůči existujícím oknům a najít rovnováhu mezi potřebou vpustit více denního světla do interiéru, a vnější architekturou. Při citlivém zohlednění těchto aspektů budou osazená okna nejen vypadat dobře zvenku, ale také správně poslouží uživatelům uvnitř domu.

ČÍM MENŠÍ SKLON, TÍM DELŠÍ OKNO

Příslušný rozměr okna je volen dle sklonu střechy. Pokud je úhel střešního sklonu malý, musí mít střešní okno větší výšku, aby došlo k zajištění stejného množství prostupujícího denního světla, jako v případě domů s větším úhlem střešního sklonu. Kromě rozměrů střešního okna se musí vzít v potaz také maximální výška montáže okna.

„Perfektní velikost” okna nebo „perfektní místo” pro okno prostě neexistuje. Okno se musí vždy umístit v místě, které bude uživateli zaručovat pohodlí a funkčnost.

Aby poskytovalo svému uživateli stejný výhled jako v případě domů s větším úhlem sklonu střechy, musí mít střešní okno větší výšku.

PÉČE O STŘEŠNÍ OKNA

Střešní okna nevyžadují nijak zvláště náročnou údržbu, musí se pouze pravidelně čistit sklo a jednou za rok obnovit lak chránící dřevo (bude-li okno osazeno ve vlhké místnosti). Každé střešní okno lze otočit o 165 stupňů, aby při čistění byla vnější plocha skla snadno dostupná. Navíc ve všech oknech řady Dakea Ultima je použitý samočisticí povlak Titan Glass!

Povrchová úprava skla Titan Glass přináší menší náchylnost na znečištění zasklení.

Povrch skla je opatřen speciální mikroskopickou vrstvou oxidu titaničitého, která vlivem slunečního záření spouští dvoufázový proces:

  • Zahajuje fotokatalýzu, během které oxid titaničitý reaguje na ultrafialové sluneční záření, a způsobí rozklad nečistot organického původu.
  • Umožňuje odvod rozložených nečistot během deště, díky čemu údržba oken nezpůsobí žádné problémy a je šetrná k životnímu prostředí!

Navíc zasklení s úpravou Titan Glass rychleji chne, nenechavá šmouhy a tím umožňuje kochat se nerušeně krajinou za oknem.

Dřevěné prvky lze čistit také teplou vodou s mýdlem; vezměte však na vědomí, že příliš časté čistění může lak odstranit a nátěr bude muset být obnoven.

Nezapomeňte na opětovné lakování okna, v závislosti na vlhkosti vzduchu v místnosti. K tomu lze použit libovolný typ laku na vodní bázi, který ale musí být nanesen rovnoměrně.

Závěsy (panty) je potřeba pravidelně mazat, aby se okenní křídlo správně otáčelo. Musí se také čistit drážky kolem okna, aby byl zajištěn plynulý odtok dešťové vody.

ÚDRŽBA ROLET

Roleta nevyžaduje pravidelnou údržbu. V případě potřeby postačí pouze otřít vlhkou utěrkou.

ÚDRŽBA VNĚJŠÍCH ROLET

Doporučujeme pravidelné čistění odvodňovacích žlábků a okolí navíjecího mechanismu. Pravidelný servis předokenní rolety není nutný pro zajištění jejího řádného chodu. Aby mnoho let fungovala, musí se pouze rozumně používat.

ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO OTEVÍRÁNÍ

Na čistění pohonu používejte navlhčenou utěrku a běžné mycí prostředky. Elektrické otevírání nevyžaduje nijak zvláště náročnou údržbu, doporučujeme pouze jednou za rok namazat řetěz mazivem, aby byl zabezpečen jeho trvalý a rovnoměrný chod.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Získejte záruku v délce trvání 20 roků! Registrujte své okno Dakea!

V rámci systému Next 20 Guarantee můžete využit standardní 10letou záruku, nebo speciální rozšířenou záruku až na 20 let, bezplatně nabízenou registrovaným zákazníkům!

Využití zmíněné nabídky není spojeno se žádnými skrytými náklady a podmínkami. Jediné, co vyžaduje, je pouze registrace na našem příslušném webovém formuáři.

ODEBÍREJTE NÁŠ ZPRAVODAJ

Jste profesionální střechařský řemeslník, zhotivitel nebo stavebník? Přihlašte se k odběru našeho zpravodaje ještě dnes a buďte prvním, kdo uslyší o našich novinkách v sortimentu, o kampaních na podporu prodeje a o jedinečných nabídkách.