Pro koncové uživatele

11 OBVYKLÝCH PROBLÉMŮ SE STŘEŠNÍMI KRYTINAMI (A JEJICH ŘEŠENÍ)

Dakea spolupracuje s profesionálními pokrývači každý den a za tu dobu si osvojila spoustu triků. Zde je 11 nejčastějších problémů se střešními krytinami, se kterými se může majitel domu, a posléze tedy i pokrývač, setkat. A my se nyní podíváme na to, co s takovými problémy dělat. Každý z nich jsme rozdělili na doporučení pro majitele domů a pokyny pro pokrývače.

11 nejčastějších problémů se střešními krytinami:

 1. Chybná montáž střechy
 2. Poškození vlhkostí a vodou
 3. Poškození pocházející ze stromů (a z extrémního počasí)
 4. Hromadící se voda
 5. Problémy s oplechováním
 6. Potlučení a proražení krytiny
 7. Problémy s izolací
 8. Větrání
 9. Smršťování pojistných hydroizolačních fólií
 10. Ucpané odvodnění
 11. Údržba

 

1. CHYBNÉ MONTÁŽE STŘECH

Pokud jste majitelem domu a po montáži nové střechy zaznamenáte zatékání nebo vzduchovou netěsnost – průvan, je pravděpodobné, že je problém v montáži. Například: nesprávné upevnění tašek, které může vést k jejich odfouknutí při silném větru; nesprávné umístění tašek, které může vést k vniknutí vody do střechy a způsobit její poškození.

RADY PRO MAJITELE DOMŮ:

Prevence: Vždy si vyberte renomovanou pokrývačskou firmu, která bude provádět práce na vašem domě.

Řešení: Pokud zjistíte problémy krátce po výměně nebo montáži střechy, zavolejte firmu znovu a požádejte ji, aby se na to podívala. Pokud je chyba na jejich straně, obvykle ji opraví zdarma.

RADY PRO POKRÝVAČE:

Prevence: Zajistěte, abyste vy i vaši pokrývači měli nejnovější školení a aby případní učni nebo nezkušení pracovníci měli vždy podporu zkušenějšího člena týmu.

Řešení: Pokud se na vás zákazník po zjištění problému obrátí, buďte pozorní a reagujte. Je přirozené, že občas něco přehlédnete, ale včasná náprava problému je zásadní pro to, aby byl zákazník s vašimi službami stále spokojen.

Pokud si nemyslíte, že záležitost je naléhavá a máte jiné povinnosti s vyšší prioritou, vysvětlete zákazníkovi, proč není jeho záležitost naléhavá (například nezpůsobí žádné trvalé škody), a ujistěte ho, že ji vyřešíte – ještě lepší je, pokud se vám podaří získat pevný termín v diáři.

Zpět na začátek

 

2. POŠKOZENÍ VLHKOSTÍ A VODOU

Poškození vlhkostí a vodou je ve skutečnosti příznakem jiných problémů, ale je to nejčastější příznak! Pokud se projevy tohot problému nachází v horní části domu nebo zjevně souvisí s odtokem vody, je to známka toho, že něco není v pořádku se střechou a/nebo souvisejícími částmi. Někdy se může jednat o vlhké skvrny objevující se na stěnách podkroví nebo v okolí okapových rour. Jindy to mohou být skutečné kapky vody!

RADY PRO MAJITELE DOMŮ:

Prevence: Správná údržba střechy tomu pomůže předejít, ale ne vždy je možné zachytit vše. Zajistěte pravidelné čištění střechy a okapových žlabů. Alespoň jednou za několik let nebo po jakémkoli extrémním počasí nechte střechu zkontrolovat odborníkem, abyste se ujistili, že nedošlo k jejímu poškození. Pomůžete tak předejít případným dlouhodobým škodám způsobeným vodou.

Řešení: Pokud si všimnete poškození, o kterém si myslíte, že může pocházet ze střechy, zavolejte co nejdříve místního pokrývače. Pokud se voda hromadí, může to vést k vážnějším (a dražším!) škodám.

RADY PRO POKRÝVAČE:

Prevence: Mohli byste zavést registrační systém, v jehož rámci budete kontaktovat předchozí zákazníky určitý počet let po dokončení jejich nové střechy za účelem kontroly, abyste se ujistili, že nedošlo k žádnému poškození, které by mohlo vést k vniknutí vody do budovy. Kontrolu byste mohli nabídnout za sníženou cenu nebo zdarma, zejména pokud by pravděpodobně vedla k většímu množství prací na opravách.

Řešení: Samozřejmě musíte brát vážně všechny případy výskytu škod způsobených vodou, protože mohou způsobit trvalé problémy s nemovitostí. Nejprve se zaměřte na nejčastější příčiny, jako jsou chybějící nebo uvolněné tašky, poškozené oplechování apod.

Zpět na začátek

3. POŠKOZENÍ POCHÁZEJÍCÍ ZE STROMŮ

Poškození stromy je velmi častou příčinou problémů se střešní krytinou. Stromy se mohou o střechy lámat, ale větve se také mohou dlouhodobě třít o tašky a opotřebovávat jejich ochrannou vrchní vrstvu.

 

Trees above roof tops

 

RADY PRO MAJITELE DOMŮ:

Prevence: Stromy, které se nacházejí v blízkosti vašeho pozemku, udržujte dobře ořezané, zejména před zimou, kdy se povětrnostní podmínky často zhoršují. Dávejte pozor zejména na větve, které začínají vyrůstat nad střechou.

Řešení: Pokud jste si všimli poškození od stromů nebo po extrémním počasí, měli byste zavolat pokrývače, aby stav zkontroloval. Ten vám bude schopen poskytnout odborné znalosti o tom, jak rozsáhlé je poškození, a vypracuje cenovou nabídku na jeho opravu.

Jistě vás potěší, že škody na střeše způsobené stromy hradí některé pojišťovny, ale musíte se informovat u své pojišťovny, protože ne všechny a za všech okolností umožní jejich úhradu.

RADY PRO POKRÝVAČE:

Prevence: Jako pokrývač můžete škodám způsobeným stromy nebo extrémním počasím zabránit jen velmi málo – kromě výběru kvalitních materiálů a odolných střešních oken! Pokud si všimnete stromů, které by mohly v budoucnu představovat nebezpečí, měli byste majitele domu upozornit, aby na ně dával pozor!

Řešení: Stromy mohou způsobit různé škody, takže bude záležet na konkrétním případu, co budete muset udělat, abyste je vyřešili. Samozřejmě se vždy začne prohlídkou střechy a posouzením poškození. Jakmile tento úkon provedete, můžete majiteli domu poskytnout co nejpřesnější nabídku na odstranění problému.

Měli byste mít jasno v tom, co tento problém způsobilo, aby majitel domu mohl učinit pokud možno vše pro to, aby se v budoucnu tento stav neopakoval.

Zpět na začátek

4. HROMADÍCÍ SE VODA

Na střeše by se neměla hromadit voda. Místo toho by konstrukce střechy měla odvádět dešťovou vodu do odvodňovacího systému (do okapů). Pokud se na střeše hromadí voda, zvyšuje se hmotnost, kterou musí střecha unést, a budova je tak zatěžována více, než na co byla navržena. Hromadění vody na střeše také zvyšuje riziko, že voda pronikne ochrannou vrstvou či souvrstvím střechy dovnitř budovy.

RADY PRO MAJITELE DOMŮ:

Prevence: Pokud projektujete svůj vlastní dům, vyhněte se volbě ploché střechy, zejména pokud žijete v zemi s velkým množstvím srážek. Pokud se rozhodnete pro plochou střechu, poraďte se s architektem o vhodném odvodnění.

Řešení: Pokud si všimnete, že se na vaší střeše hromadí voda, měli byste zavolat odborníka, který posoudí, proč k tomuto problému dochází.

RADY PRO POKRÝVAČE:

Prevence: Většina problémů s hromaděním vody spočívá v konstrukci. Je důležité vytvářet střechy se správným sklonem, který umožní odtok vody, ačkoli existují i jiné důvody než sklon, proč se voda může hromadit. Pokud při provádění střechy zjistíte potenciální problém, ověřte si plány u architekta a nabídněte svůj odborný názor.

Řešení: Pokud se na vás zákazník obrátí s problémem s hromaděním vody, pokuste se nejprve zjistit, proč se voda hromadí. Řešení může vzejít pouze z pochopení, zda se jedná o konstrukční problém, nebo zda problém pramení z jiné příčiny. Například při poškození vrchní povlakové hydroizolační fólie (z PVC, TPO apod.) může docházet k hromadění vody ve střešním plášti.

Zpět na začátek

5. PROBLÉMY S OPLECHOVÁNÍM

Oplechování vytváří těsnění kolem prvků na střeše, jako jsou např. okna, aby se zabránilo vnikání vody do budovy. Typické problémy s oplechováním, což obvykle bývají poškození nebo špatná mnotáž, pravděpodobně povedou k zatékání při dešti. Jedná se o poměrně častý problém se střechou, zejména pokud je oplechování staré.

 

Corrugated flashing on a roof

RADY PRO MAJITELE DOMŮ:

Prevence: Vybírejte si spolehlivé dodavatele se zkušenostmi a dobrými recenzemi. Zkušení dodavatelé vám budou schopni poskytnout správné oplechování a zajistit jeho správnou montáž.

Řešení: Pokud se potýkáte se zatékáním střešními okny, obraťte se buď na specialisty na střešní krytiny, nebo na specialisty na střešní okna. Ti budou schopni posoudit oplechování a zjistit, zda se vyskytly nějaké problémy.

RADY PRO POKRÝVAČE:

Prevence: Ujistěte se, že používáte správné oplechování pro daný typ střechy a okna. Například lemování pro ploché krytiny pro břidlicové střechy nebo pro vláknocementové šablony. Univerzální lemování je skvělé pro vlnité profily střešních krytin z různých typů materiálů.

Řešení: Pokud zákazníkovi zatéká kolem některého prvku střechy, například okna, zkontrolujte, zda není oplechování poškozeno nebo zda nedošlo k chybné montáži.

Zpět na začátek

6. POTLUČENÍ A PRORAŽENÍ KRYTINY

Ačkoli se nejedná o nejčastější problém se střechou, je možné, že extrémní počasí nebo nečistoty rozfoukané větrem prorazí střešní krytinu a proniknou do podstřeší. Zatímco obvykle si všimnete spadlé větve stromu, která prorazí střechu, někdy může být poškození nenápadnější.

RADY PRO MAJITELE DOMŮ:

Prevence: Přestože můžete stromy ořezat, jen máloco můžete udělat pro to, abyste zcela zabránili poškození střechy extrémním počasím. Snažte se udržovat střechu v čistotě a v dobré kondici.

Řešení: Pokud po extrémním počasí zaznamenáte zatékání, je pravděpodobné, že došlo k poškození vlivem tohoto počasí. Zavolejte pokrývače, aby stav střechy zkontroloval.

RADY PRO POKRÝVAČE:

Prevence: Kromě volby kvalitního materiálu se dá extrémnímu počasí na střechách zabránit jen v minimální míře. Například všechna střešní okna Dakea mají tvrzené vnější sklo, které pomáhá předcházet poškození vlivem extrémního počasí.

Řešení: Nejlepší řešení závisí na konkrétním problému. Někdy může být potřeba opravit jednotlivé části střechy. Pokud je poškození extrémní a střecha je stará, může být z dlouhodobého hlediska výhodnější doporučit výměnu celé střechy.

Zpět na začátek

7. PROBLÉMY S IZOLACÍ

Až 85 % tepelných ztrát v domě se ztrácí podkrovím, takže izolace je velmi důležitá! Pokud jsou s izolací problémy, je dům energeticky méně účinný a jeho vytápění je dražší.

RADY PRO MAJITELE DOMŮ:

Prevence: Pokud přestavujete podkroví, nezapomeňte se o izolaci poradit s architektem nebo zhotovitelem. Uvědomte si také, že šlapání na nekrytou izolaci nebo ukládání krabic na nekrytou izolaci ji stlačuje a časem snižuje její účinnost.

Řešení: Na zateplení domu není nikdy pozdě. Poraďte se s firmou provádějící zateplení staveb nebo s dodavatelem střechy o nejlepším řešení pro váš dům.

RADY PRO POKRÝVAČE:

Prevence: Seznamte se s různými možnostmi, které má majitel domu k dispozici pro zateplení úložných půdních prostor nebo podkrovních místností. Můžete tak poskytnout nejlepší rady a doporučení pro jejich dům.

Řešení: Obvyklé problémy s izolací jsou její zhutnění a snížení hodnoty R v průběhu času. V těchto případech je nejlepší volbou výměna izolace.

Zpět na začátek

8. VĚTRÁNÍ

Častým problémem střešních krytin je špatné odvětrávání. Vzduch pomáhá regulovat vlhkost a teplotu ve střešní konstrukci a mimo jiné zabraňuje vzniku plísní.

RADY PRO MAJITELE DOMŮ:

Prevence: V neobývaných podkrovních místnostech zvažte instalaci světlíku. Tyto prosvětlovací prvky zároveň pomáhají zajistit větrání.

Řešení: Pokud zjistíte, že vaše podkroví je navlhlé, můžete mít problém s odvětráváním. Zavolejte odborníka, který vám pomůže problém diagnostikovat.

RADY PRO POKRÝVAČE:

Prevence: Zajistěte, aby střechy měly dostatečný odvětrávací průřez u základny (uv okapní hraně) a nahoře (u hřebene), který zajistí větrání. Pokud rekonstruujete nebo budujete podkrovní místnost, namontujte otevíratelná střešní okna.

Řešení: Pokud má zákazník problémy s větráním v podkroví, proberte s ním možnost osazení střešních oken. Ta podporují pasivní větrání, ale lze je také otevřít pro aktivní větrání.

Zpět na začátek

9. SMRŠŤOVÁNÍ POJISTNÝCH HYDROIZOLAČNÍCH FÓLIÍ

Pojistná hydroizolační fólie, která se nachází pod střešními taškami, se může při působení UV záření (přítomného ve slunečním světle) smršťovat. Pokud se střešní šindele odtahují od střechy, může to být známkou smršťování membrány.

RADY PRO MAJITELE DOMŮ:

Prevence: Nejlepší prevencí je údržba střechy, včetně výměny chybějících nebo poškozených tašek.

Řešení: Pokud se domníváte, že se pojistná hydroizolační fólie na vaší střeše smršťuje, zavolejte pokrývače, aby provedl odborné posouzení.

RADY PRO POKRÝVAČE:

Prevence: Ne všechny fóliové materiály se smršťují, takže výběr kvalitních fólií může pomoci tomuto problému předejít.

Řešení: Pokud se fólie smrštila, bude pravděpodobně potřeba ji vyměnit.

Zpět na začátek

10. UCPANÉ ODVODNĚNÍ

Ucpané vpusti a žlaby jsou obvykle způsobeny listím, nahromaděným mechem nebo jinými nečistotami. Jejich ucpání je častým problémem, což vede k následnému hromadění vody nebo k jejímu shromažďování v místech, která na to nejsou uzpůsobena!

Roof guttering in rain

Prevence: Jako majitelé domů byste si měli žlaby čistit sami nebo je nechat pravidelně čistit – ideálně dvakrát ročně.

Řešení: Pokud jsou vaše okapy již ucpané, je zapotřebí, abyste je nechali vyčistit!

Zpět na začátek

11. ÚDRŽBA

Většina běžných problémů se střechou začíná malými problémy. Tím, že si jich nevšimnete nebo je neřešíte, se jejich oprava posléze stává nákladnější. Nesprávná údržba je proto jedním z největších problémů!

RADY PRO MAJITELE DOMŮ:

Prevence: Pravidelně kontrolujte střechu a hledejte chybějící nebo rozbité tašky, nánosy mechu apod.

RADY PRO POKRÝVAČE:

Prevence: Při práci se zákazníkem mu doporučte, aby si střechu pravidelně kontroloval, a poskytněte mu rady ohledně údržby.

Zpět na začátek

Toto je 11 nejčastějších problémů se střechou, ale existují i další! Pokud jste majitelé domů a máte problém se střechou, vždy byste měli zavolat odborníka, aby jej posoudil.

Související články

Pro odborníky Rooflight Size

PRŮVODCE VÝBĚREM SPRÁVNÉ VELIKOSTI STŘEŠNÍCH OKEN: JAK VYBRAT OKNO OPTIMÁLNÍCH ROZMĚRŮ

Při stavbě nového domu nebo přestavbě podkroví má správná velikost střešního okna zásadní vliv na výsledný ... read more

Pro odborníky

NAJDĚTE NEJLEPŠÍ ROLETU PRO SVÉHO ZÁKAZNÍKA

Máme dokonce konfigurátor příslušenství, který Vám pomůže rozhodnout se pro správnou velikost příslušenství... read more

Aktuality

NOVÉ KOMBI LEMOVÁNÍ DAKEA

U nás v Dakea jsme zařadili do sortimentu  zcela nový typ kombi lemování, nesoucí označení FCX, určený pro ... read more

ODEBÍREJTE NÁŠ ZPRAVODAJ

Jste profesionální střechařský řemeslník, zhotivitel nebo stavebník? Přihlašte se k odběru našeho zpravodaje ještě dnes a buďte prvním, kdo uslyší o našich novinkách v sortimentu, o kampaních na podporu prodeje a o jedinečných nabídkách.